Bài giảng của Quý Thầy/Quý Sư Cô

TỔNG HỢP TẠNG KINH NIKAYA

TỔNG HỢP TẠNG KINH NIKAYA   Kinh tạng NIKAYA – Bản dịch Tiếng Anh   Các bản dịch tiếng Anh của 4 bộ Nikaya do

Vì Sao Tin Phật

Chọn TẢI VỀ để tải ebook Vì sao tin Phật về thiết bị. TẢI VỀ  

ĐỨC PHẬT và PHẬT PHÁP

Sách (dạng PDF): ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP – The Buddha and His Teachings – Bản Việt dịch của bác Phạm Kim Khánh Chọn TẢI