Thành quả học tập

THIỀN HÀNH- VƯỜN LẠC TRANG

“Vườn lạc trang bên dòng suối chảy Nét vô thường, dòng suối đục trong Ngàn bước chân, là bước con đi Mỗi bước đi, nỗi

NƠI CON TÌM VỀ- AN LẠC TRANG

“Có ai hỏi vì sao không nhỉ? Không họ hàng, mà thấy thân quen Phải chăng cùng kiếp Tăng thân Xa bao thế kỷ, con

LẮNG TRONG!

Khi biết đủ thì sẽ dừng tất cả. Sống chậm lại để kiểm soát thân tâm. Nghiệp quá khứ luôn tràn về hiện tại. Mất