NƠI CON TÌM VỀ- AN LẠC TRANG

“Có ai hỏi vì sao không nhỉ?

Không họ hàng, mà thấy thân quen

Phải chăng cùng kiếp Tăng thân

Xa bao thế kỷ, con đâu tỏ tường

Ôi cõi trần, làm con lưu lạc.

Dục rất nhiều, mà lạc chẳng an.

Hôm nay, nghe tiếng chuông chùa (ALT).

Vắng xã cõi tục quay về thân tâm.

Ôi cứ tưởng Niết Bàn xa lắm

Ở 10 ngày cứ ngỡ phút giây.

Nâng nâng con thấy bồng bềnh

Tăng thân huynh đệ mới là anh em.

Hôm nay trở lại Ta bà.

Mà sao lạc lõng nhớ về Lạc Trang…”

Tuệ Minh Thi- K12 offline- ALNT (27/6/2023)

tin liên quan

Leave a Comment