August 24, 2022

Huấn luyện chú tâm online

Khóa huấn luyện chú tâm online tổ chức hàng tháng. Thời gian tổ chức thường vào cuối tuần đầu tiên của tháng  

Huấn luyện chú tâm offline

Khóa huấn luyện chú tâm offline được tổ chức mỗi quý 1 lần dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thấy Nguyễn Mạnh Hùng  

Reading books together số

CLB yêu sách Thái Hà có một sứ mệnh rất đặc biệt là đọc sách và ứng dụng sách vào cuộc sống và công việc,