ĐỨC PHẬT và PHẬT PHÁP

Sách (dạng PDF):

ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP – The Buddha and His Teachings

– Bản Việt dịch của bác Phạm Kim Khánh

Chọn TẢI VỀ để lưu về thiết bị

TẢI VỀ

Đây là bản Việt dịch đã được Thư viện chùa Bửu Quang (Thủ Đức, Sài Gòn) chỉnh sửa, hiệu đính rất tỉ mỉ.

– Bản tiếng Anh của Hòa thượng Narada (ấn bản 2010):

CHỌN TẢI VỀ ĐỂ LƯU BẢN TIẾNG ANH VỀ THIẾT BỊ

 TẢI VỀ

*

tin liên quan

Leave a Comment