SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 

EBOOK: SOI SÁNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT

Hòa thượng PHÁP TÔNG (2021)

 

Trong đó, ngài Hòa thượng giảng các bài kinh quan trọng:

Tập I:

1. Kinh Chuyển Pháp Luân

2. Kinh Đại Niệm Xứ

3. Kinh Hạnh Phúc

4. Kinh Vô Ngã Tánh

5. Kinh Đại Duyên.

 

Tập II:

1. Đại Kinh Người Chăn Bò

2. Tiểu Kinh Xóm Ngựa

3. Kinh Nhiều Cảm Thọ

4. Kinh Gò Mối

5. Kinh Bọt Nước

6. Kinh Không Uế Nhiễm

7. Đối Chiếu và Giảng Giải Kinh Nhất Dạ Hiền Giả & Kinh Người Biết Sống Một Mình

 

*—–*

Bản cập nhật (08/07/2024). Trọn bộ 2 tập:

Tập I: https://tinyurl.com/mvz8fzeb (vn180a.pdf, 2.0 MB)

Tập II: https://tinyurl.com/4s357f6e (vn180b.pdf, 2.0 MB)

tin liên quan

Leave a Comment