NGƯỜI GIEO MẦM XANH

“Một chuông một túi một đàn

Một lòng hướng đến Niết bàn người đi

Xua tan những áng vô minh

Trao truyền thiện Pháp, thiền sinh vun bồi”.

Tác giả: Tuệ Đông Hồ

tin liên quan

Leave a Comment