Ơn Thầy!

Sau trải nghiệm 10 ngày tu miên mật với Thầy Nguyễn Mạnh Hùng tại Swanbay, Mrs. Tuệ Phương Tịnh nhận được rất nhiều lợi lạc, an nhiên, hạnh phúc!

Tỏ lòng Biết ơn sâu sắc tới Thầy, chị đã có những vần thơ Kính tặng tới thầy!

“Thời gian như chớp mắt thôi
Mười ngày đã hết tới giờ chia tay
Tăng thân Nam Bắc kết đoàn
Gắng tu học Phật trả ơn lên Thầy

Người Thầy trí tuệ hơn người
Minh Sư con đã tìm Người lâu nay
Tạ ơn Thầy dẫn chúng con
Con đường giác ngộ Phật từ chân tâm

Không từ gỗ, đá, xi măng
Mà là học Phật phải từ chân tâm
Giải thoát ngay tại giờ này
Học đâu hiểu đó chứng ngay tức thì

Đoạn trừ tham ái si mê
Đoạn trừ hệ luỵ trong bùn nhớp nhơ
Con nay bừng sáng ồ oà
Nhận ra mình đã học từ Minh Sư

Người Thầy giản dị nhất đời
Mà con đã chọn một đời học theo”.

Sáng tác: Tuệ Phương Tịnh

12h ngày 07.05.2023 tại Swanbay

tin liên quan

Leave a Comment