TÂM VUI

Con vui là khi gặp.
Gia đình từng phút giây.
Con vui là khi gặp.
Được giáo pháp của Phật .
Con vui là khi gặp.
Được thầy truyền giáo pháp .
Con vui là khi gặp.
Con đường của chánh pháp.

Con vui là khi biết.
Quay về nương tựa Phật.
Con vui là khi biết.
Quay về nương tựa Pháp.
Con vui là khi biết.
Quay về nương tựa Tăng.
Con vui là khi biết.
Quay về nương tựa chính mình.

Con vui là khi thấy.
Mọi hành là vô thường.
Con vui là khi thấy.
Tự tánh phải sinh diệt.
Con vui là khi thấy.
Sau khi sinh chúng diệt.
Con vui là khi thấy.
Nhiếp chúng là an lạc.

Con vui khi nhận ra.
Thân này đầy uế nhiễm
Con vui khi nhận ra.
Thân này luôn trói buộc.
Con vui khi nhận ra.
Chú tâm và ghi nhận.
Con vui khi nhận ra.
Cảm giác là quan trọng.

Sáng tác: Thiền sinh Tuệ Linh

K8- offline Swanbay.

tin liên quan

Leave a Comment