Kho Tam Tạng Anh-Việt Cư sĩ Bình Anson tổng hợp

Gia đình Thiền Trong Từng Phút Giây hoan hỷ chia sẻ tới Quý Đạo hữu, toàn bộ kho Tam Tạng Anh-Việt, Do Cư sĩ Binh Anson tải lên Google Drive.

Mời quý đạo hữu cùng tham khảo ạ. Có 2 ngăn chính:

(1) Tipitaka Eng (Tam tạng tiếng Anh);

(2) Tipitaka Viet (Tam tạng tiếng Việt).

Kho Tam Tạng gồm 360 tập tin dạng PDF, tổng cộng dung lượng là 3.2 GB. Link của Google Drive để tải Tam Tạng về máy:

Link 1) https://bit.ly/tamtangkinhdien

Link 2) https://tinyurl.com/bdcwj74z

Trân quý và biết ơn Cư sĩ Binh Anson đã tổng hợp Kho Tam Tạng.

tin liên quan

Leave a Comment